SVT:s hycklande över Lars Wilks död är löjeväckande

04 oktober 2021
Offentlig

Hyckleriet i svt når nya höjder när man nu ska ordna anletsdragen och beklaga den tragiska olyckan som ändade Lars Wilks liv. Han som i motats till svt kämpat för yttrandefrihet.Trots att svt som inte lyft ett finger för att stödja Wilks har man nu mage att höja honom till skyarna.

När kanalens kulturredaktör Per Andersson talar om att ”man älskade Wilks bara man såg och hörde honom” var måttet rågat och rent löjeväckande. Svt som under alla år inskränkt yttrandefriheten och aldrig pekat på islamismens hot mot yttrandefriheten eller stöttat Lars Wilks. Inte att förglömma tv-chefens Hanna Stjärnes lista över förbjudna ord som kunde kritisera migrationspolitiken.

Kulturminister Amanda Lind är lika hycklande: ”Oerhört tragiskt med trafikolyckan i Markaryd där konstnären Lars Vilks och två poliser omkommit. Lars Vilks som sedan 2010 tvingats leva i ofrihet på grund av att han gjort bruk av sin yttrandefrihet och sin konstnärliga frihet. Så outsägligt sorgligt att det skulle sluta såhär”, skrev Amanda Lind i ett pressmeddelande.

Detta ska komma från Miljöpartiet som aldrig sagt ett ord till Wilks försvar utan i stället med stöd av pk-media drivit på den okontrollerade invandringen så islamisterna har kunnat kommit in i så stort antal att de allvarligt hotat, inte bara Wilks liv, utan också yttrandefriheten.
Rune Lanestrand


Medicinskt övergrepp att vaccinera barn mot covid-19

18 september 2021

Stor besvikelse över att Folkhälsomyndigheten/regeringen med oppositionens tysta medgivande öppnar upp för vaccinering av barn ner till 12 års ålder. -Det är för barnens bästa säger statsminister Stefan Löfven. Hans kollega i Norge Erna Solberg är mera frank när hon säger att barnen ska vaccineras för att inte smitta vuxna. Hon vet tydligen inte ens att vaccinerade också smittar.
Trycket från läkemedelsindustrins lobbyister och statsmedia, som helhjärtat och aningslöst propagerat för vaccinering av barn, blev tydligen för svår att stå emot. Detta trots att Anders Tegnell två dagar tidigare sagt att fördelarna med att vaccinerna så unga inte uppväger riskerna. Och FHM:s generaldirektör Johan Carlsson står och mumlar och tycks inte veta varken ut eller in.
Storbritannien har stoppa vaccinering av barn ner till 12 åra ålder med samma motivering som Tegnell; att riskerna överväger fördelarna. När myndigheter och politiker är så osäkra om vaccineringen av barn, hur ska då föräldrarna till en en tolvåring kunna fatta ett så allvarligt beslut. Eller är det så illa att tolvåringen själva får bestämma om vaccinering utan föräldrarna tillstånd. Det är svårt att få full klarhet i den frågan.

Rune Lanestrand


Tankar kring att vaccinera barn mot Covid19.

04 september 2021

Covid19 är en svår etisk, för att inte säga omöjlig, fråga för föräldrar att ta ställning till. Inte minst när man sett narkolepsi förstöra resten av livet för de unga som drabbades av sprutan mot svininfluensan. Vad ska man tro på när det visar sig att virusprofessorer, som har miljonlöner, inte kan mer än gemene man.
I dag precis som då avsvor sig läkemedelsindustrin allt ansvar för biverkningar och lägger ansvaret på staten som inte tog sitt fulla ansvar utan försökte komma undan så långt det gick. Läkemedelsindustrin tar biljonerna men inget ansvar. Obegripligt att våra folkvalda går med på det.
Så här kommenterade Läkemedelverket, som godkänt Pandemrix som helt riskfritt, efter att svininfluensan var över: ”Vaccinationen med Pandemrix mot svininfluensan 2009–2010 bidrog till en ökad risk för narkolepsi hos barn och unga vuxna. Narkolepsi är en autoimmun sjukdom som personer med vissa genetiska förutsättningar löper risk att drabbas av. Det är fortfarande inte klarlagt vad i vaccinet som orsakade en ökad risk för narkolepsi”.

Det förekommer praktiskt taget ingen kritisk forskning eller granskande reportage om följdverkningar. Den snäva krets som får komma till tals i den förhärskande pk-median är på olika sätt knutna till läkemedelsindustrin och deras forskning med främsta intresse av att tjäna pengar.

När Norges statsminister Erna Solberg slår fast att vi måste vaccinera barnen för att de inte ska smitta den övriga befolkningen känns det riktigt obehagligt. Barnen ska inte vaccineras för deras egen skull utan för oss vuxna. Kan det bli mer cyniskt. Inte nog med att vi efterlämnar en värld med andra stora problem för våra efterkommande att lösa. Nu ska barnen som inte kan föra sin talan också ställa upp för oss på något som ingen vet vad det för med sig.

Det har visat sig att barn och unga som fått Covid19 i de allra flesta fall fått lindriga symtom då de redan vid födseln har ett bra immunförsvar. Förra chefen för Folkhälsan statsepidemiolog Annika Linde (Tegnells företrädare) svarade i en intervju på frågan om hon själv vaccinerat sig mot svininfluensan? Svaret blev helt överraskande nej. På reporterns följdfråga varför svarade Linde att hon aldrig tagit någon influensaspruta då hon inte ville förstöra sitt immunförsvar. Men i tv-rutan uppmanade hon ständigt folk att vaccinera sig.

Vad som inte alls diskuteras och som alla virologer torde känna till är att immunförsvaret går i vila när vaccinet tar över ”försvaret”. Det har främst framgått av det stora missbruket av antibiotika som lett till att det egna immunförsvaret i många fall förstörts.

Jag lider med de föräldrar som ska ta ställning till rådet att låta vaccinera sina barn från 12 års ålder med ett vaccin, avsett för vuxna, som hastats fram och har nödgodkänts i läkemedelsindustrins kapplöpning att komma först. Är dessutom framtaget med genteknik,RNA med helt okända långsiktiga risker. I USA där barn ända ner till tre års ålder vaccineras mot c19 är det i dessa tider naturligtvis ännu svårare att vara föräldrar.

Rune Lanestrand


Riksåklagaren väljer att inte åtala utrikesminister Ann Linde

19 augusti 2021

Nu har svaret, (se nedan) kommit på min polisanmälan av Ann Linde. Det är ytterst intressant då det bekräftar den allmänna uppfattningen att det inte går att ställa ministrar till ansvar. Oavsett hur grova brott de har begått.

Lagarna som de stiftat själva är så skrivna att de är skyddade. Det gäller även konstitutionsutskottet där de partier sitter som nu tiger och inte reagerar mot att utrikesminister Ann Linde har lämnat ut ytterst hemliga uppgifter till allmän beskådning. Sveriges anseende skadades som rättsstat och som blivit ett land man inte kan lita på när Lindes totala inkompetens spreds över världen.

”Hej Här kommer beslut i ditt ärende
Med vänlig hälsning
Åklagarmyndigheten

Registrator Huvudkontoret Box 5553 | 114 85 Stockholm Östermalmsgatan 87 C Tel 010-562 50 37 | Växel 010-562 50 00 | Fax 010-562 52 99 www.aklagare.se

Anmälan om brott
Riksåklagarens beslut
Anmälan föranleder inte någon åtgärd av riksåklagaren.
Ärendet Du har anmält statsråd för brott i tjänsten (0150-K4121-21, AM-112885-21).
Din anmälan har överlämnats till riksåklagaren.
Skälen för beslutet.
Dina anmälningsuppgifter får anses vara så allmänt hållna att de inte kan ligga till grund för en prövning av förutsättningarna för att inleda förundersökning. Riksåklagaren kan därför inte vidta någon åtgärd med anledning av anmälan.
Upplysningar. Frågor om brott i tjänsten av statsråd prövas av riksdagens konstitutionsutskott. Det innebär att det är konstitutionsutskottet som kan besluta att inleda förundersökning för utredning av sådant brott. Den som med fog anser att ett statsråd kan misstänkas för brott i tjänsten kan därför anmäla saken till konstitutionsutskottet.

Ärendet hos riksåklagaren är därmed avslutat. På riksåklagarens vägnar Sofie Lundin Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.Kopia till Särskilda åklagarkammaren Polismyndigheten, Ärendesamordning 1 SUsekretess

Åklagarmyndigheten

aklagare.seaklagarmyndigheten Välkommen till Åklagarmyndighetens startsida på webben. Här finns våra pressmeddelanden, nyheter och information om myndighetens organisation och arbete. På webbplatsen finns även information om lediga jobb i myndigheten och kontaktuppgifter till våra åklagarområden, lokala åklagarkammare.”


Sverige är med och skapar terrorister

17 augusti 2021

Den humanitära katastrof som nu utspelas i Afghanistan efter att talibanerna tagit tillbaka makten har även Sverige bidragit till genom att ge sig in i detta från början så meningslösa krig.Det var många som insåg och varnade för detta.
Krsistina och jag använde pennan och skrev mycket om om hur viktigt det var att behålla neutralitetspolitiken och inte delta i stormakternas krig. Men varken den dåvarande Alliansen under Reinfeldt eller den socialdemokratiska oppositionen med Göran Persson reagerade mot protesterna som kom från alla håll. Även inom deras egna partier.
I vår förtvivlan över utvecklingen startade vi en namninsamling under rubriken Sverige är med och skapar terrorister.
Så här skrev vi den 10 december 2010 till riksdag och regering och skickat in de namn som skrev på vårt upprop i Småbrukaren och på bloggen. Med förtröstan om ”många bäckar små”.
Så löd uppropet:
Återgå till den svenska traditionella utrikes- och säkerhetspolitiken som gett vårt land sitt goda namn och rykte i sin strävan att lösa internationella konflikter utan våld och krig. Den rösten behövs mer än någonsin. Den saknas i dag.Sveriges deltagande i USA:s och NATO:s krig i Afghanistan strider helt med vad en överväldigande majoritet av svenska folket anser.
Den står också i strid med vår traditionella svenska neutralitetspolitik och 200 år av fredlig utrikespolitik. Afghanerna behöver inte fler utländska soldater utan mat, kläder, husrum, sjukvård, skolor och hjälp med att bygga upp allt som har förstörts av först Sovjets och sedan USA:s och västmakternas hänsynslösa krigföring för att komma över landets naturtillgångar och strategiska läge.Att bekämpa terrorism är bara en förevändning för att rättfärdiggöra det bestialiska dödandet.
I praktiken har Sverige för första gången, i moderna historia, låtit sig dras in i ett krig där mänskliga rättigheter kränks och där civila, inte minst en fredlig, fattig landsbygdsbefolkning, dödas i dagliga bombningar. Att bekämpa terror med ännu värre terror är som alla förstår omöjligt.Vi kräver:Kalla omedelbart hem de svenska trupperna från Afghanistan!
Kristina och Rune Lanestrand, Väne-Ryr

Ps På eftermiddagen samma dag vi skickat in namninsamlingen till regeringen skedde två detonationer på Olof Palmes gata respektive Bryggargatan. Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab visade sig enligt SÄPO inte tillhöra någon terrororganisation, utan beundrade Sverige men sa sig blivit så besviken på Sverige. I hans efterlämnade brev skrev han att det var på grund av att Sveriges skickat soldater till Afghanistan
Rune Lanestrand


Ann Linde polisanmäld – missbrukat sin behörighet

03 augusti 2021

Till Stockholmspolisens registrator.

Polisanmälan mot utrikesminister Ann Linde som i telefonsamtal  med okända personer yppat statshemligheter och allvarligt skadat Sverige säkerhet. Brottet  faller under rubriken Brott mot rikets säkerhet i Brottsbalkens, kap 19, paragraf 3: 
”Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:396).”

Under mina dryga 20 år som krigsplacerad i Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar har jag aldrig sett en större utrikespolitisk skandal. Lindes och Sveriges anseende har allvarligt skadats. Vad ska Linde säga när hon nästa gång ska möta och förhandla med den ryske utrikesministern Sergej Lavrov. Det gör inte saken bättre att hon är ordförande för OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Det omdömeslösa handlandet är ytterst allvarligt då Sverige, i en tid med ökad spänning mellan öst och väst,  behöver bättre och inte sämre relationer med Ryssland. Verka diplomatiskt för avspänning i stället för att delta i den ständiga hetsen mot Ryssland.

Vänersborg 202108-03
Mvh
Rune Lanestrand


Ann Linde – en säkerhetsrisk

02 augusti 2021

Sveriges utrikesminister Ann Linde har på nytt visat sitt dåliga omdöme. Denna gång vid en s k busringning från Vovan och Lexus två ryska komiker som gjort sig kända för att ringa upp och driva med olika internationella ledare, där de ofta får sina måltavlor att försäga sig och avslöja hemligheter. I helgen publicerades ett samtal med Sveriges utrikesminister Ann Linde.

Uppringarna utger sig ut för att vara representanter för den ryska oppositionen. Rollerna de spelar för att få till ett samtal med den svenska utrikesministern tillika ordföranden för OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, var som Julia Navalnaja, hustru till den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, och Navalnyjs stabschef, Leonid Volkov.

Under det över tio minuter långa samtalet avslöjar Linde det politiska spelet inom EU och kohandeln som krävs för att komma överens länderna emellan. Hon berättar att Sverige arbetar för att påverka opinionen i Ryssland. Hon talar öppet om att föra över svenska skattebetalares pengar i skymundan till den ryska oppositionen, via annat land. Men att hon inte i detalj kan diskutera saken eftersom det hon föreslår är olagligt.

Det offentliga hyckleriet avslöjas brutalt. Blir så motbjudande när Ann Linde, Peter Hultqvist, Sveriges Radio, TV och pk-media nästan dagligen skrämmer upp svenska folket med att Ryssland försöker påverka utvecklingen i Sverige.

Inte kan vi ha en så urbota dum utrikesminister som låter sig luras så lätt och på en vanlig telefonlinje avslöjar statshemligheter som i andra sammanhang krypteras. Märkligt att det inte hörts några starka reaktioner från de övriga partierna. Det kan väl ändå inte vara så att de är så invanda med det politiska hyckleriet att de inte reagerar.

Rune Lanestrand


Som man sår får man skörda

24 juli 2021

heter ett gammalt ordspråk. Nu får vi skörda det dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och Decemberöverenskommelsen sådde när Reinfeldt fick hybris och ville göra Sverige till en humanitär stormakt. Som sedan förvaltats ”väl” av Januariöverenskommelsen hårt driven av c, mp,v. Med gillande av Stefan Löfven så länge han får 75 procent av rösterna i särskilt utsatta områden.
Det sådda börjar slå ut i full blom. Ingen dålig skörd när Södertörns tingsrätt dömde 28 personer kopplade till det kriminella Vårbynätverket till långa fängelsestraff. 31 personer har stått åtalade för bland annat mordförsök, sprängningar, människorov och grova vapen- och narkotikabrott.
Två av de åtalade är de välkända rappartisterna Yasin Mohamoud och Haval Klivil. Yasin, som är misstänkt för inblandning i en kidnappning, har fått Grammisar och fick två pris vid SR P3-guldgalan, bland annat som Årets rappartist,
Här ett smakprov på Yasins uppviglande sångtexter: ”När femtio skott avlossas aina (polisen)vågar inte störa Om du skjuter, vi skjuter för att döda jag har fullt med vapen under sängen Om jag känner för det då jag mördar jag har fullt med vapen under sängen Om jag känner för det då jag mördar” Det är ofattbart att både Yasin och Haval, som har liknande texter, har lyfts upp av prisats av radio tv och övrig pk-media.
Hur länge ska vi finna oss i ren propaganda för våldsbejakande musik som finansieras av skattemedel.Det är dags att genomföra en ordentlig genomlysning av kulturutbudet i publik service. Står det verkligen i överenskommelse med Radio och tv-avtalet. Det gäller också alla våldsserier, rent våldsutbud som bara blir råare och råare. Någon gång måste vi som finansiärer sätta ner foten. Nu räcker det!
Rune Lanestrand


Annie Lööf:s mål är att bli statsminister

09 juli 2021

I nästa regeringskris försöker Annie Lööf säkert pressa Löfven att ge henne vice statsministerposten. I andra hand siktar hon efter att bli vice statsminister i en borgerlig allians. För Lööf har inga som helst skrupler i sin klättring och kan utan att besväras hoppa mellan rött och blått om det bara gagnar henne mål att nå toppen.Men jag bedömer att hon har kommit till vägs ände i sin politiska karriär. Väljarna börjar på allvar genomskåda hennes politiska falskhet och tröttnar allt mer på hennes kaxighet.

Obegripligt att Kristersson erbjöd henne guld och gröna skogar för att få henne tillbaka till alliansen. Då skulle hon fortsätta strida mot en stramare migrationspolitik och avskräckande straff som hon gjort tillsammans med v och mp i Januariöverenskommelsen. Och Löfven är nöjd så länge han får 75 procent av rösterna i särskilt utsatta områden.

Häromdan hörde jag Anna Kinberg Batra sommarprata. Där berättade hon hur en liten grupp i partistyrelsen, mitt i valupptakten, helt plötsligt krävde att hon skulle lämna posten som ordförande för moderaterna. De fick fler med sig så hon ansåg sig tvingad att avgå. Och Kristersson tillträdde.

AKB hade då bara sagt att hon ville tala med alla partier i riksdagen. Om Anna Kinberg Batra hade fått fortsätta hade Sverige i varit i en helt annan och bättre situation än i dag. 7 förlorade år!
Rune Lanestrand


Jordgubbarna översköljs med växtgifter

22 juni 2021

Trots en växande efterfrågan och skriande brist på ekologiskt odlade jordgubbar fortsätter Jordbruksverket att rekommendera kemisk bekämpning. Deras broschyr, ”Växtskyddsmedel 2020 Bär” är ren propaganda för växtgifter, kunde lika gärna vara utgiven av globala giftbolag som Monsanto, Basf, Dow Chemical/ DuPoint, Gullviks och Syngenta.
Jordbruksverkets agronomer frossar i allt elände som kan drabba jordgubbarna om man inte växtbekämpar. Det är Kronröta, Läderröta, Mjöldagg, Gråmögel Bladfläcksjuka, svampar, Bladlöss, Jordgubbsvivel, Vecklare, Stinkfly, Trips, Spinnkvalster och Jordgubbskvalster. Broschyren upptar 17 medel mot ogräs, kvalster 19, insekter 12 och 19 mot svampar.
De flesta är höggradigt giftiga. De dödar bin, humlor och även fiskar när gifterna vid häftiga regn läcker ut i vattendrag. Flera är cancerframkallande. Det är denna cocktail som de flesta stora jordgubbsodlarna bjuder på till midsommar. Dessa bekämpningsmedel är godkända av KEMI (Kemikalieinspektionen) som i likhet med Jordbruksverket är en statligt styrd myndighet. LRF (Lantbrukarnas Riksförbund backar upp giftanvändningen och begär årligen dispenser för att få använda förbjudna preparat. Nu lobbar LRF både i EU och i riksdagen för att förlänga avfasningen av Round Up/Glyfosat som ska ske december 2022.
Preparaten är enligt tillverkarna ”mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Giftigt för bin. Förvaras oåtkomligt för barn och åtskilt från livsmedel och djurfoder ”. De varnar för sina egna produkter för att inte behöva betala för de skador som uppstår på allt levande. Bland dessa bekämpningsmedel finns inte bara direktverkande medel utan och också systemverkande som går in i äpple, sallad, kål och jordgubbar etcetera.
Till detta ska läggas att jordgubbar ofta odlas år efter år på samma skiften vilket innebär att även jorden blir förgiftad och jordgubbarna mer känsliga för angrepp. Alla dessa gifter som sprutas på vår mat är resultatet av en hänsynslös jordbrukspolitik, som kräver kvantitet och ökad stordrift i stället för kvalité. Och som närmast utrotat alla miljövänliga småbruk och ökat avfolkningen på landsbygden. Jordbruksverket som indirekt gör reklam för gifterna är uppenbart helt i händerna på växtgiftbolagen.
Livsmedelsverket, en tredje skattefinansierad myndighet, ser mellan fingrarna och sätter gränsvärden som passar tillverkarna. De tester verket gjort på svenska jordgubbar visade att inte mindre än 95 procent av all prover innehöll restgifter. I något prov upp till 8 olika bekämpningsmedel. Samtidigt som verket sin vana trogen påpekar att gifterna inte når upp till deras godtyckligt satta gränsvärden. Prov på importerade visar på hårfina skillnader när det gäller giftrester.
Var rädd om de utrotningshotade bina, din hälsa och allt levande. Köp ekologiskt odlade jordgubbar. I takt med att allmänheten i motsats till myndigheterna blir mer skeptiska till gift- och kemijordbruket ökar efterfrågan på ekologiskt. Därmed ökar också antalet ekologiska odlare för varje år. Tyvärr alldeles för sakta med tanke på att efterfrågan på ekologiska jordgubbar är enormt mycket större än tillgången.

Glad midsommar med giftfria gubbar!
Rune Lanestrand